Tilleggsbevilgning til ferdigrestaurering av kjøkken i Fredrikshald teater

Det ble gitt en tilleggsbevilgning til Fredrikshalds teater for å ferdigstille kjøkkenet på kr. 62 000.

 

Se artikkel om teateret her.