Fredrikshald Sømandsforening får støtte til restaurering av tak

Fredrikshald Sømandsforening får kr 100 000 til restaurering av tak.