TTIF får stor gave til ferdigstilling av Tistedalshallen

TTIF får kr 3 000 000 i tilleggsbevilgning til ferdigstilling av Tistedalshallen.

Les om saken i Halden Arbeiderblad 15. desember 2022.

Les også om hallen i Halden Arbeiderblad 18. oktober 2022.