Forballklubbene i Halden samarbeider om miljø

Kvikk Halden søkte på vegne av de 4 fotballklubbene i Halden som drifter kunstgressbaner i Halden kommune og får kr 186 000 i støtte til K-vagn som samler opp granulat

Målet for prosjektet er å få tatt opp så mye som mulig av gammel gummigranulat som ligger i områdene rundt banene og det som årlig måkes av banene i nyere tid. Dette for å kunne bedre følge miljøkravene som kommer fra 1 juni.  Det er bevist at gummigranulat er en stor miljøutfordring, men er pr dags dato ikke ulovlig å bruke. Det er ikke ennå funnet noe hensiktsmessig materiale som kan erstatte gummigraulaten selv om det er forsøkt flere andre produkter.

Bakgrunn

Halden har 4 baner som er vinteråpne for å kunne gi barn og unge et treningstilbud for fotball hele året, og det er mye bruk av banene som også skjer uorganisert. Skolene benytter seg også av banene hele året for å kunne gi elever fysisk aktivitet.

Det har kommet nye miljøforskrifter fra Stortinget om kunstgressbaner og driften av disse banene. For å holde banene vinteråpene kreves det at de måkes ved snøfall. Dette resulterer i at mye av gummigranulaten blir måket av gresset og skal legges på fast dekke etter de nye miljøforskriftene.

Dette her det i mange år vært syndet mot, da målet har vært og bare få fjernet snøen fra baneområdet. Dette har medført at det ligger mye granulat rundt bane området som ikke blir tatt opp igjen ved vår klargjøring av banene.