TTIF bokprosjekt ved 100 års jubileum i 2016

Sparebankstiftelsen Halden gir kr. 240.000,- til TTIFs bokprosjekt vedr. klubbens 100 år i 2016.