Haldenkanalens venner med historisk bokutgivelsen

Haldenkanalens venner får kr. 50.000 til historisk bokutgivelsen.

Se artikkel i Halden Arbeiderblad her.