Ivar Bjørndal skrive bok

Vi støtter bokprosjektet til Ivar Bjørndal med kr 35 000