Arne Vigelands «Halden-søylen» får ny glans

Sparebankstiftelsen Halden gir kr. 165.000,- til restaurering av Haldensøylen.

Ytterligere kr. 6 875 ble gitt til reparasjon av sokkel 17.04.2015.