Kornsjø og omegn velforening pusser opp velhuset

Kornsjø og omegn velforening får kr 216 000 til rehabilitering av velhuset.