Fortidsminnneforeningen reparerer verdifullt monument ved Os kapell

Sparebankstiftelsen Halden har tildelt Fortidsminneforeninen kr. 130.000,-