Berga får gave til restaurering av kjøkken

Sparebankstiftelsen Halden gir kr. 100.000 til AL Berga til restaurering av kjøkken.