Regionalpark Haldenkanalen får støtte til utredning av området Brekke sluser

Regionalpark Haldenkanalen får kr. 90.000,- av Sparebankstiftelsen Halden til nytt prosjekt for utredning av området Brekke sluser.