FAU Hornes og Ullerøy skole får støtte til «Hvorfor meg»

FAU Hornes og Ullerøy skole får kr 100 000 til prosjekt «Hvorfor meg»