Gave til Sarpsborg kommune ifm 1000-års-jubileuem

Sparebankstiftelsen gir kr. 100 000 i ekstra bidrag til tusenårsjubileet i Sarpsborg.

 

Se også vår hovedgave her.