Domino og Rockehuset får gave til studio

Ungdomsklubben Domino og Rockehuset får kr. 300 000 til oppgradering av lydutstyr til studio i Rockehuset.

Studio på Rockehuset er en viktigste innfallsporten for unge teknikere og band som trenger praksis, opplæring og drømmer om en videre karriere innenfor bransjen. Studio på Rockehuset har vært en døråpner for flere av våre ungdommer til å velge studiotekniker/lyd-mann som yrkesvei. Nå for øyeblikket sitter en tidligere ungdom og fullfører sin Bacheloroppgave på store studio.

Rockehusets viktigste oppgave er å være en trygg ungdomsklubb med kulturaktiviteter som bidrar til at ungdom har et sted hvor de kan møtes, bli inspirert, inspirere, ytre seg og bygge identitet. Dette gjøres gjennom de daglige aktivitetene som omhandler musikk, lyd, scene-lys, konsertarrangering, kunst, foto, håndarbeid, film og andre morsomme aktiviteter. Rockehuset rommer et konsertlokale/oppholdsrom, 4 øvingslokaler, drop-in-lokale, arrangørkontor, hip-hop studio og innspillingsstudio.

Domino er en mer tradisjonell fritidsklubb med kafe, biljard, PlayStation og bordtennis. På Domino er den viktigste arbeidsoppgaven å være en trygg møteplass og sørge for medmenneskelig kontakt, samt gi praktisk støtte og hjelp til sårbare ungdom med udekket behov. Her har vi også et studio som blir mye brukt. De som bruker studio på Domino, bruker også Rockehuset.  

Rockehuset og Domino samarbeider med flere lokale aktører. De har sammen med Kulturskolen og Athletic Sound hatt og planlegger flere kurs i digital musikkproduksjon. De har samarbeidet med Verdensbro om ungdomsfestival i Brygga kultursal og Veslefrikk teaterverksted har vært å spilt inn julesanger i studio på Rockehuset. De samarbeider ofte med Risum vgs-musikk, dans og drama om både BomKræsjBang og enkeltprosjekter for elevene.