Baptistkirken Elim får støtte til inngjerding av uteområde

Baptistkirken Elim får kr 75 000 til støtte til inngjerding av uteområde. Prosjektets hensikt er å inngjerding mellom uteomådet på Elim og Løkkebergveien. Dette for å hindre barn og unge som benytter seg av uteområdet til å komme ut i veibanen.

Se bilder av ferdigstilling i 2020/2021 av tilskudd mottatt i 2017 til utvikling av nærmiljø.