Baptistkirken Elim utvikler tomten sin til bruk for nærmiljø på Sommero og Øberg

Baptistkirken Elim har fått kr. 300.000,- til utvikling av uteområder på sin tomt i Tistedal ved Sommerro/Øberg.

Elim har en stor tomt som allerede brukes mye av både menighet og lokalsamfunn, men som har et større potensiale. Tomten er svært sentralt beliggende med tanke på nye boligfeltene i nærområdet