«Kong Jell» settes opp av Den kulturelle skolesekken i Halden

Den kulturelle skolesekken får kr 58 000 i bidrag til teaterstykke Kong Jell.

Les mer om hele prosjektet i Halden Arbeiderblad.

Den kulturelle skolesekken ønsker å synliggjøre vår kulturarv og det fantastiske funnet av et vikingskip rett utenfor døra, ved bygrensen i Halden.

Vi ønsker også å lære elevene litt om hvordan man skriver, lager og utfører et teaterstykke med elevenes medvirkning og ideer som bakteppe. Mange elever har aldri vært i teater og vi vil være med på å så et frø, slik at mange får opp øynene for denne kunstformen. Profesjonelle aktører i det lokale kulturlivet er med for å virkeliggjøre ideene.

Elevene har bidratt med ideer til det nyskrevne teaterstykket, samt til tegning av kulisser og scenografi, i samspill med det profesjonelle og lokale kulturlivet i Halden. Teaterstykket om vikingkongen Kong Jell vil bli fremført av lokale skuespillere i Fredrikshalds teater mai 2021. Publikum er hele grunnskolens 7.trinn.

FØLGER TRENDEN: 6. trinn på Gimle barneskole er helt i tråd med nå- og fortiden, når de skal sette opp et vikingskuespill på våren i 2021. Til venstre: Veslefrikk teaterverksted med Jonas Borge og Monia Berger. I midten: 6.-klassingene på Gimle barneskole. Øverst til høyre: Kirsti Andersen fra Den Kulturelle Skolesekken i Halden, Kontaktlærer for 6A Kjersti Møller og Dramatiker Kristin Søhoel. Foto: Cristian H. Hansen