Juleselskapet får støtte til leie av lager for kulisser

Sparebankstiftelsen Halden gir kr. 60.000 til Juleselskapet til leie av lager for kulisser og rekvisita i 3 år.