Kirkens bymisjon får stor gave til prosjekt «Byparken»

Kirkens bymisjon får ytterligere kr 2 000 000 til prosjekt «Byparken».

Se tidligere tildeling på kr 1 000 000 til samme prosjekt.

Slik blir byparken, artikkel i Halden arbeiderblad.

Artikkel i Halden Arbeiderblad om at «nå blir byparken en realitet».