Diorama musikalteater får utstyr til øvingsrom

Diorama musikalteater får kr 200 000 til utstyr til øvingsrom.

Diorama Sang, Dans og Drama er Sarpsborgs eldste barne-og ungdomsteater. Teateret drives med en visjon om at alle skal få være med. Denne støtten vil være til glede for Sarpsborgs befolkning, utover de 276 barn og unge som er medlemmer.

Støtten skal brukes til sanganlegg, som skal også være flyttbart slik at de kan gjøre mer spontane minishows og mindre produksjoner rundt omkring både innendørs og utendørs. Ved å eie sitt eget lydanlegg med tilhørende mikrofoner blir det også lettere for medlemmene å gjennomføre egne små prosjekter. Dette vil gjøre ungdommene mer selvstendige og de får erfaring med ledelse og gjennomføring av små prosjekter.