Fredrikshald Sømandsforening

Fredrikshald Sømandsforening får støtte til restaurering av Hagegata 2 med kr. 150.000.-