Fortidsminneforening skal lage bok

Sparebankstiftelsen gir Fortidsminneforeningen avd. Østfold kr. 100.000,- til bokprosjekt.