HIL får støtte til Fredrikstenstafetten og gateløp

HIL får kr. 20.000 i støtte til Fredrikstenstafetten og gateløp.