Fredrikshald Sømandsforening får støtte til skifte av kledning

Sparebankstiftelsen Halden har gitt kr. 64.000,- til Fredrikshald Sømandsforening til skifte av kledning.