Villekulla barne- og ungdomsteater setter opp Fame og Reisen til julestjernen

Villekulla barne- og ungdomsteater får kr. 150.000,- til å sette opp Fame og Reisen til julestjernen av Sparebank1stiftelsen Halden.