Det Norske Blåseensemble får støtte til ekstraforestillinger av jubileumsforestillingen

Sparebankstiftelsen Halden gir ytterligere kr. 120.000,- til Det Norske Blåseensemble til ekstraforestillinger av jubileumsforestillingen.