FAU Tistedalen skole legger tilrette for bruk av Femsjøen

FAU og elevråd v/Tistedal skole får støtte til nærmiljøanlegg/bryggeanlegg for å tilrettelegge for svømmeundervisning med kr. 225.000.-