TTIF får støtte til belysning av gangvei i Vadet

TTIF får kr 132 000 til støtte til belysning av gangvei i Vadet.

Det har lenge vært et ønske om å få belyst turveien gjennom Vadet fra Elveveien fram til Tistedal stadion. Hensikten er å kunne bruke turveien hele året, både til rekreasjon og trening. Turveien er 900 meter lang og nesten helt flat, slik at den egner seg til alle typer trim fra aktive, unge som eldre, hobbytrimere og bevegelshemmede. Gode parkeringsforhold finnes ved Tistedalshallen/ Tistedal skole. Turveien kan også brukes som snarvei til skolen fra Tistedal sentrum.