Fargespill Østfold får støtte til utviklingsprosjekt 2021-2022

Fargespill Østfold får kr 600 000 til utviklingsprosjekt 2021-2022.

Støtten skal brukes til et toårig utviklingsprosjekt hvor målet er at Fargespill Østfold skal profesjonaliseres og i løpet av prosjektperioden ha en varig driftsform på plass. Et mål er også at i løpet av den samme perioden å etablere konseptet i minst en by til i Viken.