Vi støtter Fargespill Østfold med stor gave over tre år

Fargespill Østfold får kr. 1.200.000 til prosjektet over tre år.