Feiring av den første norske salmeboken i Fredrikshalds Teater

For en flott feiring av den første norske salmeboken i Fredrikshalds Teater! 

Landstads kirkesalmebok utkom i 1870. I går ble det foredrag, allsang og korsang på de skrå bredder for å feire 150-års jubileet. Magnus Brostrup Landstad (1802-1880) var sogneprest i Halden i elleve år og skrev selv 53 av de 634 salmene i boken.

Tusen takk til Kristin SøhoelSparebank1stiftelsen HaldenNasjonalt Landstadsenter og Halden Menighet for en staselig kveld!

Foto: Brita Flor, Østfoldmuseene