Tistedalshallen får hjelp til sluttfinansiering

TTIF får ytterligere støtte og hjelp til sluttfinansiering av hallprosjekt Tistedalshallen med kr. 1.000.000.-