Idd Sportsklubb får gave til aktivitetsområde på Aspedammen

Idd Sportsklubb får kr 150.000 til etablering av kombinert tennisbane og skøytebane ved klubbhuset på Nyborg på Aspedammen. Sammen med tidligere bevilgninger vil de få kr 300.000 til formålet.