Vi hjelper Idd og Enningdalens historielag å kjøpe tomt

Idd og Enningdalen historielag får kr. 75.000 til ervervelse av nabotomt.