Korpsprosjektet i Halden

Vi har støttet korpsprosjektet i Halden i mange år, og gir de også i år kr. 300.000.