Tistedalens musikforening får støtte til uniformer

Tistedalens musikforening får kr 75 000 til nye uniformer (tilleggsuniformer).