Østfoldmuseene Halden Historiske Samling

Østfoldmuseene og Halden Historiske Samling får kr. 100.000,- til div prosjekter i 2018 av Sparebank1stiftelsen Halden.