Byen får også i år konsert på havenefestivalen

DNBE får kr. 200.000,- til havenefestivalen 2018 av Sparebank1stiftelsen Halden.