FAU Gimle skole skal i gang med nærmiljøprosjekt

FAU ved Gimle skole har fått kr. 200.000,- i støtte til et nærmiljøprosjekt.

FAU skal med de tildelte midlene lage en aktivitetspark/Tuftepark i tilknytning til ballbingen på Gimle skole. Tanken er at skolegården skal kunne fungere som et nærmiljøanlegg og brukes både i friminuttene, skoletiden, SFO-tiden og som et tilbud for barn og ungdom i lokalområdet.