Trivselsgruppa ved Os Allè 3 Borettslag får treningsutstyr

Os Allè 3 Borettslag fikk 15.000 til treningsutstyr.

Trivselsgruppe

Os Allè 3 Borettslag omsorgsboliger har tilholdssted på toppen av Halden Storsenter med beboere fra ca. 60-98 år. Formålet med trivselsgruppa er å få de eldre til å aktivere seg i form av å spille spill, bevegelse eller være sosiale. Trivselsgruppa er basert på frivillighet og legger ned mange timer på organisering og kakebaking. Det har blitt arrangert brettspilldager og vi skal starte med quizkvelder fra november.

Etter ønske fra mange av beboerne om aktivisering av bevegelse, er det nå med hjelp av støtten fra Sparebankstiftelsen Halden kjøpt inn treningsutstyr og stoler som kan benyttes på dagtid av beboerne. De har fått balanseputer, strikker, baller, manualer, 2 steppekasser og ergometersykkel. Treningen er hver torsdag til å begynne med. Beboerne følger programmet og Inge Ruth Jacobsen passer på at alle er med.

Halden kommune har stilt opp med fysioterapeut som veileder og skal lage et treningsprogram som de treningsglade skal bruke videre utover.

De som er med å trener er fra ca 70-98 år – og det er flere spreke 90 åringer her! Bildene er fra oppvarmingen.

 

Ethel Jensen sammen med fysioterapeut Anne Marie Solberg fra Halden kommune.