Sykkeltur på storskjerm for beboerne i Søsterveien

Søsterveien tilrettelagte boliger får kr 55 000 til storskjerm.

Storskjermen/TVn skal brukes til Motitech-sykkel som er koblet til en PC som kan kobles videre til TV/ storskjerm, og viser video med lyd knyttet til sykkelturen, fra blant annet nærmiljøet og andre byer og land. Beboerne kan da sykle i kjente omgivelser – midt i fellesstuen i boligen. Når en beboer sykler, kan alle andre rundt også ha glede av sykkelturen. Det arrangeres også filmkvelder hvor denne storskjermen vil bli flittig brukt.

Se artikkel i Halden Arbeiderblad 13.07.2021.