Haldens Klub får stor gave til restaurering av takene i ballsalen og spisesalen

Sparebankstiftelsen Halden gir kr. 300.000,- til innvendig oppussing av Haldens klub.