Ha-Bo-Na korpset får støtte til rekrutering i Sarpsborg

Sparebankstiftelsen Halden har gitt kr. 100.000,- til Ha-Bo-Na-korpset til et rekrutteringsprosjekt.