Comet takker for pengestøtte til hockeyskole og utstyr

Comet har fått kr. 77.000,- til drift av hockeyskole og nytt utstyr av Sparebankstiftelsen Halden.