Berg IL får ny kunstgressbane ved Berg stadion

Sparebankstiftelsen Halden har bevilget kr. 400.000,- til anlegg av ny kunstgressbane ved Berg stadion.

 

Berg ILs kunsgressanlegg åpnet august 2014. Les artikkel i Halden arbeiderblad her.

– Vi har en utrolig bra dugnadsånd i klubben, sier Haakenstad. Han kan fortelle at verdien på det frivillige arbeidet med baneanlegget ligger på rundt 600.000 kroner.

– Totalt har anlegget kostet åtte millioner kroner, røper han. Klubben har fått økonomisk støtte fra ulike hold, blant annet fra Sparbankstiftelsen, Berg Sparebank og Kulturdepartementet (tippemidler).

– Vi hadde selv 1,8 millioner i egenkapital, og har spart bevisst for dette, forteller Haakenstad. Foreløpig har ikke Berg IL mottatt økonomisk støtte fra kommunen.

 

 

Berg IL vedtar kunstgress i 2013

Det er en del som må på plass av formalia og avtaler, men når dette er klart er beløpet tilgjengelig for bruk til kunstgress ved BERG IL. August 2013 bestemte klubben å oppgradere banene for ungdomsfotballen, noe vi i Sparebankstiftelsen Halden applauderte.