Halden turnforening får støtte til kompetanseheving

Halden turnforening mottar inntil kroner 500 000,- til oppstart av arbeidet med kompetanseheving innen basistrening.