Agapekirken Rakkestad

Agapekirken Rakkestad får kr 50 000 til teknisk utstyr til mediegruppe.