Danseberget velforening utvikler nærmiljø

Danseberget velforening får kr 300 000 til utvikling av nærmiljø.