Helsehuset får utstyr til lindrende enhet

Halden kommune ved Helsehuset får kr 185 000 til utstyr i lindrende enhet.